Radiokanaler Sverige

radio melody

Statlig, kommersiell eller närradio

Radiokanaler Sverige inbegriper både kommersiell radio, statlig radio och närradio. Kommersiell radio innebär att det sänds med reklam, med högst 8 minuters reklam per timme. Staten står bakom fyra kanaler som sänds reklamfritt. Dessa är radio P1, P2, P3 och P4. Radio P4 Sverige har i sin tur ett antal lokala kanaler, närmare bestämt minst en för varje län i landet, till exempel P4 Västmanland, P4 Södermanland, och så vidare. Närradio sköts inte av staten. Den är föreningsstyrd och måste inte vara opartisk och saklig som statlig radio har krav på sig att vara.

Radio Melody är ett exempel på närradio som finns i Stockholm och som även sänder online. De har inriktat sig på mindre prat och mer musik i sina sändningar. Musiken de sänder kommer från hela världen.

Regler för radiokanaler

Radiokanaler Sverige innefattar 26 lokala radiokanaler som är statliga. En statlig kanal ombesörjs av svenska staten och måste därför vara fri från religiösa, politiska och ekonomiska särintressen såväl som privata och offentliga.

En radiokanal måste ha särskilda tillstånd för att få lov att sända program. Det behövs ett frekvenstillstånd utfärdat av Post och Telestyrelsen, PTS. Det krävs även ett sändningstillstånd från Myndigheten för press, radio och TV, MPRT. För att få sända musik erfordras en musiklicens från Stim.

Kommersiella radiokanaler Sverige

Radiokanaler Sverige består inte enbart av statliga kanaler. Det finns som tidigare nämndes även kommersiell radio. De finansieras av reklamintäkter och har därav inte samma krav på sig att vara opartiska. Däremot behöver alla Sveriges radiokanaler ha en ansvarig utgivare som ansvarar för det som sägs i sändningarna.

Musikradio kallas de kanaler som fokuserar mest på musik i sina sändningar. De är oftast kommersiella och har minimerat allt prat som annars kan vara en stor del av radioprogrammen. Sändningarna utgörs istället till största delen av olika låtar. De omfattas ändå av samma regler som andra radiokanaler när det kommer till att inneha aktuella tillstånd och en ansvarig utgivare.

radiokanaler sverige

De statliga kanalerna

Radio P4 Sverige består av 26 olika lokala radiokanaler. Den är reklamfri och ska bistå Sveriges befolkning med relevant och sanningsenlig information som är helt fri från värderingar och särintressen. Den lokala inriktningen innebär att nyheter och de ämnen som tas upp i sändningen har en lokal förankring som utgångspunkt. Alla Sveriges statliga kanaler finansieras genom en del av landets skatteintäkter.

Övriga statliga radiokanaler Sverige som P1, P2 och P3 har andra inriktningar. P2 sänder mestadels musik, främst klassisk men även jazz. De kan därför ses som en musikkanal men har avbrott för nyheter. P1 är däremot mer pratradio och har kultur, samhälle och vetenskap som inriktning. P3 har en bred inriktning med fokus på musikjournalistik.

radiokanaler sverige
radiokanaler sverige